28 May

I år delar vi ut stipendiet för femte gången. Stipendiebeloppet är på 3 500 kr.
Prisutdelningen sker i Grangärde kyrka i samband med årets sommarnattskonsert torsdag 5/7 kl 20.00.

Juryn för Grangärdefestivalens Musikstipendium 2012 har beslutat att stipendiet ska tilldelas dragspelaren Dan Jansson. Dan är 18 år och kommer från Nyhammar.

Juryns beslut var enhälligt och motiveringen lyder: 
Dan har till alla delar levt upp till de kriterier som juryn haft att ta hänsyn till vid sitt beslut. Bland annat är dessa formulerade så att stipendiet skall tillfalla en musikalisk person, maximalt 25 år gammal, med anknytning till bygden. Vidare bör stipendiaten vara stadd i musikalisk utveckling, vilket i allra högsta grad gäller för 2012 års stipendiat. 

Dan började spela dragspel för bara några år sedan och hanterar nu sitt instrument på ett utomordentligt sätt. Han har även medverkat vid olika sammanhang i bygden till glädje för många och är en värdig mottagare av 2012 års Musikstipendium.

07 Jul
in Nyheter


Fia Hedberg får i år Grangärdefestivalens musikstipendium. Erkännandet kommer efter flera års arbete med bland annat festivalen.

– Det känns jättebra, riktigt roligt och hedrande, säger Fia Hedberg.

Motiveringen till att just Fia Hedberg får årets stipendium är att hon kan utöva olika musikaliska genrer på flera olika instrument. Hon är dessutom en riktig sångfågel som under flera år deltagit i olika arrangemang i Grangärde, bland annat festivalen.

Läs mer på DT.SE

31 Mar


Juryn för Grangärdefestivalens Musikstipendium 2011 har beslutat att detta ska tilldelas

FIA HEDBERG

Fia HedbergJuryns motivering lyder: Fia Hedberg har tilll alla delar levt upp till de kriterier som juryn haft att ta hänsyn tilll vid sitt beslut. Bland annat är kriterierna formulerade så att stipendiet ska tilllfalla en musikalisk person, maximalt 25 år gammal, med anknytning tilll bygden. Vidare bör stipendiaten vara stadd i musikalisk utveckling, vilket gäller 2011 års stipendiat som utövar skilda musikaliska genren på ett flertal instrument och dessutom är sångbegåvad. Detta har också kunnat konstateras i olika sammanhang i hembygdens kyrka, Grangärde, bland annat vid ett par tidigare upplagor av Grangärdefestivalen. Hennes brett förgrenade musikaliska ambitioner gör henne till en värdig mottagare av 2011 års Musikstipendium.

Stipendiesumman är 3.500 kronor.

Stipendiet delades ut på torsdagskvällen den 7 juli klockan 20.00 i Grangärde Kyrka i samband med sommarnattskonserten.

Den externa juryn har bestått av Bertil Danielsson, Eva Helena Morén, Marie Boström.

 

Tidigare stipendiater har varit: Heidi Baier      2008

Tobias Olsson   2009

Linda Hellstrand 2010