Visa artiklar via tagg: Grangärdefestivalen
24 Jun

I samband med att Grangärdefestivalen startades 2007 bestämdes att kollekten från sommarnattskonserten skulle gå till ett stipendium att utdelas till en lovande musikutövande ungdom i bygden. Nu är det dags att dela ut stipendiet för sjätte gången. Stipendiet är på 3.500 kr.

Prisutdelningen sker i Grangärde kyrka i samband med årets ”sommarnattskonsert” torsdag den 4 juli kl 20.00.

Juryn för Grangärdefestivalens Musikstipendium 2013 har beslutat att detta ska tilldelas Beatrice Stefansdotter från Sunnansjö.

Motiveringen lyder:
Beatrice Stefansdotter har till alla delar levt upp till de kriterier som juryn haft att ta hänsyn till vid sitt beslut. Bland annat är kriterierna formulerade så att stipendiet skall tillfalla en musikalisk person, maximalt 25 år gammal, med anknytning till bygden. Vidare bör stipendiaten vara stadd i musikalisk utveckling, vilket i hög grad gäller 2013 års stipendiat.

Hon studerar just nu vid Kulturamas musikallinje i Stockholm och har under årens lopp medverkat i olika sammanhang runt om i bygden såsom luciatåg, jazz- och allsångskvällar mm. Hon sjunger även i Grangärde kyrko-och hembygdskör när hennes studier ger utrymme för det.

Beatrice Stefansdotter är en värdig mottagare av 2013 års Musikstipendium.

 

28 May

I år delar vi ut stipendiet för femte gången. Stipendiebeloppet är på 3 500 kr.
Prisutdelningen sker i Grangärde kyrka i samband med årets sommarnattskonsert torsdag 5/7 kl 20.00.

Juryn för Grangärdefestivalens Musikstipendium 2012 har beslutat att stipendiet ska tilldelas dragspelaren Dan Jansson. Dan är 18 år och kommer från Nyhammar.

Juryns beslut var enhälligt och motiveringen lyder: 
Dan har till alla delar levt upp till de kriterier som juryn haft att ta hänsyn till vid sitt beslut. Bland annat är dessa formulerade så att stipendiet skall tillfalla en musikalisk person, maximalt 25 år gammal, med anknytning till bygden. Vidare bör stipendiaten vara stadd i musikalisk utveckling, vilket i allra högsta grad gäller för 2012 års stipendiat. 

Dan började spela dragspel för bara några år sedan och hanterar nu sitt instrument på ett utomordentligt sätt. Han har även medverkat vid olika sammanhang i bygden till glädje för många och är en värdig mottagare av 2012 års Musikstipendium.

31 Mar


Juryn för Grangärdefestivalens Musikstipendium 2011 har beslutat att detta ska tilldelas

FIA HEDBERG

Fia HedbergJuryns motivering lyder: Fia Hedberg har tilll alla delar levt upp till de kriterier som juryn haft att ta hänsyn tilll vid sitt beslut. Bland annat är kriterierna formulerade så att stipendiet ska tilllfalla en musikalisk person, maximalt 25 år gammal, med anknytning tilll bygden. Vidare bör stipendiaten vara stadd i musikalisk utveckling, vilket gäller 2011 års stipendiat som utövar skilda musikaliska genren på ett flertal instrument och dessutom är sångbegåvad. Detta har också kunnat konstateras i olika sammanhang i hembygdens kyrka, Grangärde, bland annat vid ett par tidigare upplagor av Grangärdefestivalen. Hennes brett förgrenade musikaliska ambitioner gör henne till en värdig mottagare av 2011 års Musikstipendium.

Stipendiesumman är 3.500 kronor.

Stipendiet delades ut på torsdagskvällen den 7 juli klockan 20.00 i Grangärde Kyrka i samband med sommarnattskonserten.

Den externa juryn har bestått av Bertil Danielsson, Eva Helena Morén, Marie Boström.

 

Tidigare stipendiater har varit: Heidi Baier      2008

Tobias Olsson   2009

Linda Hellstrand 2010