Festivalkommittén

Festivalkommittén

Festivalkommitén

Anette Linderholm, Tia Permats, Marianne Gottfridsdotter Nåhem och Anne Unge.

Hör gärna av dig till någon av oss i festivalkommittén om du vill vara med och hjälpa till eller sponsra evenemanget. Hemsida URL:

24 Jun

I samband med att Grangärdefestivalen startades 2007 bestämdes att kollekten från sommarnattskonserten skulle gå till ett stipendium att utdelas till en lovande musikutövande ungdom i bygden. Nu är det dags att dela ut stipendiet för sjätte gången. Stipendiet är på 3.500 kr.

Prisutdelningen sker i Grangärde kyrka i samband med årets ”sommarnattskonsert” torsdag den 4 juli kl 20.00.

Juryn för Grangärdefestivalens Musikstipendium 2013 har beslutat att detta ska tilldelas Beatrice Stefansdotter från Sunnansjö.

Motiveringen lyder:
Beatrice Stefansdotter har till alla delar levt upp till de kriterier som juryn haft att ta hänsyn till vid sitt beslut. Bland annat är kriterierna formulerade så att stipendiet skall tillfalla en musikalisk person, maximalt 25 år gammal, med anknytning till bygden. Vidare bör stipendiaten vara stadd i musikalisk utveckling, vilket i hög grad gäller 2013 års stipendiat.

Hon studerar just nu vid Kulturamas musikallinje i Stockholm och har under årens lopp medverkat i olika sammanhang runt om i bygden såsom luciatåg, jazz- och allsångskvällar mm. Hon sjunger även i Grangärde kyrko-och hembygdskör när hennes studier ger utrymme för det.

Beatrice Stefansdotter är en värdig mottagare av 2013 års Musikstipendium.

 

28 May

I år delar vi ut stipendiet för femte gången. Stipendiebeloppet är på 3 500 kr.
Prisutdelningen sker i Grangärde kyrka i samband med årets sommarnattskonsert torsdag 5/7 kl 20.00.

Juryn för Grangärdefestivalens Musikstipendium 2012 har beslutat att stipendiet ska tilldelas dragspelaren Dan Jansson. Dan är 18 år och kommer från Nyhammar.

Juryns beslut var enhälligt och motiveringen lyder: 
Dan har till alla delar levt upp till de kriterier som juryn haft att ta hänsyn till vid sitt beslut. Bland annat är dessa formulerade så att stipendiet skall tillfalla en musikalisk person, maximalt 25 år gammal, med anknytning till bygden. Vidare bör stipendiaten vara stadd i musikalisk utveckling, vilket i allra högsta grad gäller för 2012 års stipendiat. 

Dan började spela dragspel för bara några år sedan och hanterar nu sitt instrument på ett utomordentligt sätt. Han har även medverkat vid olika sammanhang i bygden till glädje för många och är en värdig mottagare av 2012 års Musikstipendium.

De första två åren var den spontandans i gröngräset på lördagskvällen och önskemål om en dansbana lades fram från "danssugna". Vi beslöt oss då för att göra en frivillig insamling för att kunna infria önskemålen. Vi behövde 150 sponsorer för att kunna köpa materialet för ett dansgolv till Grangärdefestivalen - Vi kom i mål.
Alla som bidrog med 100 kr eller mer fick sitt namn publicerat på vår hemsida. Nu blev det både roligare och säkrare att ta sig en dans. Tack alla ni som bidrog till detta.

Gästis i Grangärde

2011 års festival.

ICA i Grangärde hade servering på torget av kaffe, rejäla smörgåsar, fikabröd och korv, grillat mm på torget från klockan 17.00 och till evenemangets slut. ICA-butiken var också öppen under kvällen. Torget ligger i direkt anslutning till festivalområdet.

Gamla Gästis i Grangärde, som ligger inom festivalområdet, hade öppet under dagen på lördagen för fika och lunch samt på kvällen (18 - 00.30) för servering av mat, öl och vin för festivalbesökarna. Festivalbiljett/band är en förutsättsättning för servering. Se mer info på se http://www.grangardegastis.se/ Bilden är från Gamla Gästis.

31 Mar


Juryn för Grangärdefestivalens Musikstipendium 2011 har beslutat att detta ska tilldelas

FIA HEDBERG

Fia HedbergJuryns motivering lyder: Fia Hedberg har tilll alla delar levt upp till de kriterier som juryn haft att ta hänsyn tilll vid sitt beslut. Bland annat är kriterierna formulerade så att stipendiet ska tilllfalla en musikalisk person, maximalt 25 år gammal, med anknytning tilll bygden. Vidare bör stipendiaten vara stadd i musikalisk utveckling, vilket gäller 2011 års stipendiat som utövar skilda musikaliska genren på ett flertal instrument och dessutom är sångbegåvad. Detta har också kunnat konstateras i olika sammanhang i hembygdens kyrka, Grangärde, bland annat vid ett par tidigare upplagor av Grangärdefestivalen. Hennes brett förgrenade musikaliska ambitioner gör henne till en värdig mottagare av 2011 års Musikstipendium.

Stipendiesumman är 3.500 kronor.

Stipendiet delades ut på torsdagskvällen den 7 juli klockan 20.00 i Grangärde Kyrka i samband med sommarnattskonserten.

Den externa juryn har bestått av Bertil Danielsson, Eva Helena Morén, Marie Boström.

 

Tidigare stipendiater har varit: Heidi Baier      2008

Tobias Olsson   2009

Linda Hellstrand 2010

Sida 1 av 2